Usein vaihtoehtoisilla elokuvilla tarkoitetaan elokuvia, jotka poikkeavat valtavirrasta taiteellisesti tai mielipiteellisesti. Elokuvilla tarkoitetaan usein sellaisia elokuvia, jotka eivät ole yhteydessä kaupalliseen mediaan tai tavanomaisille aiheille ja muodoille.

Elokuvat käsittelevät aiheita, näkökulmia ja elementtejä, jotka eivät ole tyypillisiä massaelokuville. Useat tekijät vastustavat tätä termiä, koska se merkitsee, että esitys on vain valtavirran vastakohta eikä ainutlaatuinen taideteos, joka sen kuuluisi olla. Näiden elokuvat ovat usein massavirta elokuvia lyhyempiä ja niissä ei välttämättä ole tiettyä tarinaa tai kertomusta, vaikka tekijät saattavatkin käyttää kerronnan elementtejä. Rakenteet ovat myöskin usein hyvinkin yksilöllisiä, joissa käytetään perinteisiä rakenteita epätavallisilla tavoilla.

Yllä mainitut elokuvat kuitenkin riippuvat täysin tekijästä ja näissä elokuvissa parasta onkin se, että niissä ei ole mitään sääntöjä vaan elokuvan tekemisen rajana on pelkästään tekijän mielikuvitus. Eli toisin sanoen elokuvat voivat vaihdella 10 minuutin lyhytelokuvista, jopa muutaman tunnin elokuviin. Tämä ja muutkin osiot riippuvat täysin elokuvan tekijöistä, nimittäin näiden elokuvien tarkoituksena ei ole miellyttää massaa, vaan tehdä elokuvasta sanoinkuvaamatonta taidetta. Elokuva tyyppejä on monia ja useat elokuvat saattavat kuulua moneen eri tyyppiin, jotka ovat kokeellinen, kuvataiteellinen, avant grarde, henkilökohtainen,riippumaton tai jokin aivan muu mikä tekijällä sattuu tulemaan mieleen. Nämä termit eivät kuitenkaan riitä määrittämään mitään tiettyä elokuvaa, nimittäin useat elokuvat ovat myös katsojan itse tulkittavissa, jolloin elokuvan tyyppi riippuu täysin sen hetkisestä katsojasta.

Kokeellinen

Tässä elokuvatyypissä usein tekijä kokeilee jotain aivan uutta alustaa, tuotantoprosessia tai rakennetta tietämättä yhtään minkälainen lopputulos siitä voi tulla. Tässä tyypissä taiteilija usein käsittelee elokuvan aivan väärällä kemialla, jolloin sen tarinaa muokataan tavalla joka horjuttaa koko elokuvan.

Kuvataide

Nämä elokuvat ovat usein taiteellisesti sanoinkuvaamattomia. Elokuvissa käsitellään kuvataiteellisia aiheita kuten taidemaalaus, veistos, musiikki tai kirjallisuus. Näitä käytetään elokuvan tekemisessä ja usein elokuvat onkin tehty kokonaan kuvataiteen eri puolia käyttäen.

Henkilökohtainen

Tässä tyypissä elokuva heijastuu tekijästä itsestään. Elokuvaan heijastuu tekijän oma henkilökohtainen elämä tai tekijän oma henkilökohtainen näkemys maailmasta tai jostain tietystä aiheesta. Tässä tyypissä elokuva perustuu kokonaan sen tekijään ja tekijän persoonallisuuteen ja ajatusmaailmaan.

Avant Garde

Rankan kielellä tämä tarkoittaa kirjaimellisesti etukäteen vartioitua. Nämä elokuvat ovat usein hyvinkin sotilaallisia ja tehty henkilöitä varten, jotka johtavat hyökkäyksiä taistelukentillä. Tätä lausetta käytetään usein kuvaamaan kyseistä taidemuotoa. Elokuvien on tarkoitus rikkoa vanhaa maata ja kartoittaa uutta aluetta.

Riippumaton

Tällä termillä taas tarkoitetaan työtä, joka tehdään kokonaan Hollywood-järjestelmän ulkopuolella. Suurin osa vaihtoehtoisista elokuvista kuuluu jo valmiiksi tähän luokkaan. Tässä luokassa elokuvat tehdään täysin vastaavalla tavalla kun Hollywoodin massa elokuvat, eivätkä elokuvat ole riippuvaisia periaatteessa mistään.

Alamaailman elokuvat

Usein myös vaihtoehtoiset elokuvat tuovat mukanaan käsityksen ”underground” eli alamaailman elokuvat, joka tarkoittaa, sitä että elokuvat ovat kokonaan pois kaikista poliittisista ja massan riippuvuuksista. Nämä elokuvat on tehty täysin kaikkien kaupallisten järjestelmien ulkopuolella, eikä niitä edes haluta kaupalliseksi. Elokuvien aiheena on usein jokin asia, joka tekee sen katsomisen epämiellyttäväksi massalle käsitellen tiettyjä aiheita tai tabuja, joista ei saisi muuten välttämättä puhua. Termi syntyi 1960 luvulla, jolloin monet tekijät alkoivat esittää niin sanottuja salaisia töitään, jotka saattoivat olla ristiriidassa normaalin sensuurin tai muiden lakien kanssa. Näillä elokuvilla haluttiin ottaa kantaa yhteiskunnan ja maailman asioihin eri tavalla kuin valtavirta media. Tarkoituksena on esittää jopa todella epämiellyttäviä aiheita ja asioita taiteellisessa muodossa.

Alamaailman elokuvat
Alamaailman elokuvat
Kategoriat: Elokuva